Skip to main content
Filter

Refine search

Clear all
Sort by

Iterative Learning Control for Multi-agent Systems Coordination

Shiping Yang, Jian-Xin Xu, Xuefang Li, Dong Shen

Robust Adaptive Dynamic Programming

Yu Jiang, Zhong-Ping Jiang